Publications

Selected books published in Polish and English / Wybrane publikacje książkowe w języku polskim i angielskim

 1. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Założenie pałacowo-parkowe Czerniejewo, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 2. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Agata Bonenberg, Churches, Monsteries and Landscapes of Medieval Armenia, Gesselshaft Für Christlish-Jüdische Zusammenarbeit Recklinghausen E.V., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, 2008.
 3. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Program i metoda nauczania historii architektury. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004.
 4. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Model Making Atelier, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, 2003.

Selected chapters from monographs and journals in Polish and English / Wybrane rozdziały z monografii I czasopism polsko- i anglojęzycznych

 1. Bardzińska-Bonenberg T., Bączkowska M., Beauty of historic urban centres – evolution in conservation theory, in: ACEE 1/2019, p. 7-17, 11 p. MNiSW (2017); Web of Science, Clarivate Analytics, Emerging Sources Citation Index, Index Copernicus International, BazTech.
 2. Bardzińska-Bonenberg T., Karolina Sobczyńska, Greenery, a Historical Townscape Marker and Stimulator. Poznan as a Case Study, w: Zieleń jako element oraz wyznacznik wizualności miasta historycznego. Przykład Poznania, space & FORM przestrzeń i FORMA, nr 33, rok 2018. p. 9-42, 11 MNiS.,
 3. Bardzińska-Bonenberg T., Liu S., Scenic Areas and Landscape Parks as a Response to Uncontrolled Urbanization. Chinese experience, in: Urbanization Once Again, A. Gawlikowski, W. Bonenberg, Ed., Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2018, ISBN 978-83-7775-499-3, p.115-135.
 4. Bardzińska-Bonenberg T., Problems of Ergonomics in Lecturing History of Architecture and Town Planning Throughout Architectural Studies Course, in: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure Proceedings of the AHFE 2018 International Conference, Jerzy Charytonowicz Christianne Falcão Editors, Springer International Publishing AG, 2018, pp. 266–276, 15 p. MNiSW, Google Scholar, ISI, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Springerlink.
 5. Bardzińska-Bonenberg T., Shoufang Liu, Structural System for Development of Scenic, Historical, Landscape Parks in China, in: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, Jerzy Charytonowicz Christianne Falcão Editors, Springer International Publishing AG, 2018, pp. 184-193, 15 p. MNiSW, Google Scholar, ISI, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Springerlink..
 6. Bardzińska-Bonenberg T., Work of Architecture – Between Intuition and Rationalism,
  in: Defining the Architectural Space – Rationalistic or Intuitive Way to Architecture, ed. Dariusz Kozłowski, Monograph Vol 1., Cracow University of Technology, Cracow 2018, p. 7-20, ISBN 978-83-65991-06-5.
 7. Bardzińska-Bonenberg T., Poznańska Śródka – granice fizyczne i mentalne w mieście, w: Budownictwo i Architektura Vol.16(1) 2017, Politechnika Lubelska, Lublin 2017,
  DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_161_08, ISSN 1899-0665, s. 89-98.
 8. Bardzińska-Bonenberg T., Environmental Protection in Lecturing History of Architecture And Town Planning Throughout Architectural Studies, w: Projektowanie krajobrazu jako nieodzowna część ochrony Środowiska przyrodniczego, red. S. Dreszer, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Katedra Bioniki i Krajobrazu, Poznań 2017, j. ang., ISBN 978-83-66578-12-9. s. 13-23.
 9. Bardzińska-Bonenberg T., Zmiany nazw ulic – o budowie i dekonstrukcji tożsamości miasta, w: Terra Pisdrensis. Dawniej i dziś, Tom 2, s. 54-65, red. Michał R. Czerniak, Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej, ISBN 978-83-914488-8-6, Pyzdry 2017.
 10. Bardzińska-Bonenberg T., 1960’s Polish Modernistic Industrial Buildings Today, w: Technical Transactions / Czasopismo Techniczne, Vol. 4, Year 2017 (114), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, ISSN 0011-4561, p. 5-15.
 11. Bardzińska-Bonenberg T., Program rewitalizacji Poznańskiej Śródki – błędy administracji miasta a inicjatywy mieszkańców, w: Przestrzeń, Urbanistyka, Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, 2/2017, s. 301-314, ISSN 2544-0853, DOI: 10.4467/00000000PUA.17.043.7224. http://www.ejournals.eu/PUA, http://pua.arch.pk.edu.pl
 12. Bardzińska-Bonenberg T., Frank Lloyd Wright – Concrete in Maestro’s Hands, in: Defining the Architectural Space – Transmutations of Concrete, ed. Maria Misiągiewicz, Monograph Vol 1., Cracow University of Technology, Cracow 2017, p. 41-52, ISBN 978-83-7242-958-2.
 13. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Parasitic Architecture Theory and Practice of the Postmodern Era, in: J. Charytonowicz (ed.), Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, AHFE 2017 Proceedings, Vol. 600, Springer 2017, p.3-13, 15 p. MNiSW, Google Scholar, ISI, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Springerlink.
 14. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Shoufang Liu, China. Scenic Historic Landscape Areas as an element of the World Heritage Protection, in: bionics 40, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Katedra Bioniki i Krajobrazu, Poznań 2016, p. 21-28.
 15. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Ring-and-circle, symbolical and practical meaning of the form in town planning and architecture, in: Virtual City and Territory. “Back to the Sense of the City: International Monograph Book, Centre de Política de Sòl i Valoracions, Barcelona 2016, p. 37-49.
 16. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Psychofizyczne uwarunkowania ewolucji miejsca zamieszkania w Szanghaju w 2 poł. XIX
  i pierwszych dekadach XX w
  ., w: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku, red. J. Charytonowicz, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Wrocław 2016, s. 17-27.
 17. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Two waterfronts in similar context, in: Architecture, Context, Responsibility, ed. M. Lucchini, A. Bonenberg, Politecnico di Milano, Poznan University of Technology, Milano, Poznan, 2015, p. 18-29.
 18. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Maroccan Traditional Adobe Architecture, w: Marocco – Bericht einer Studienreise, Gesselshaft Für Christlish-Jüdische Zusammenarbeit Recklinghausen E.V., 2012, p. 84-93.
 19. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Psychofizyczne uwarunkowania form urbanistycznych – znaczenie koła i okręgu, w: Zastosowania Ergonomii, Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku, red. J. Charytonowicz, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Wrocław 2015, s.23-37.
 20. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Hutong stary i hutong nowy – problemy modernizacji zabytkowej zabudowy mieszkaniowej w Pekinie, w: Nowoczesność w architekturze: system, struktura, sąsiedztwo, Tom 3 Sąsiedztwo, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Urząd Miasta Rybnik, Gliwice 2014, ISBN 978-83-63849-52-8, s. 9-21.
 21. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Role of the Oldest Settlements in Creation of the Image of a Friendly City, in: The Urban Landscape Renewal, Monograph Vol. 2, 2012, s.139-143.
 22. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Zmiany pojęcia nowoczesności w budownictwie mieszkaniowym na przykładzie Zespołu Maxa Johowa w Poznaniu, w: Nowoczesność w architekturze, Tom 6/1 Transformacja, technologia, tożsamość, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Urząd Miasta Gliwice, Gliwice 2012.
 23. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Enklawy dawnego sposobu mieszkania – najstarsze osiedla w dzisiejszym Poznaniu, w: Nowoczesność w architekturze, Tom 6/1 Transformacja, technologia, tożsamość, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Urząd Miasta Gliwice, Gliwice 2012, ISBN 978-83-63849-12-2, s. 9-19.
 24. Teresa Bardzińska-Bonenberg, To Strike Water from Rocks: Petra, Masada, Alhambra, in: Sensitive approach to water in urban environment, ed. A. Januchta-Szostak, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2011, p. 11-28.
 25. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Water – the status symbol within the cities and architecture, in: Water in the Townscape, red. A. Januchta-Szostak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, p. 7-19.
 26. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Tel Aviv, the White City built in the International Style, in: Israel-Jordanien – Bericht einer Studienreise, Gesselshaft Für Christlish-Jüdische Zusammenarbeit Recklinghausen E.V., Recklinghausen 2009, p. 80-92.
 27. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Nowy eklektyzm – problem współczesnej fasady kamienicy śródmiejskiej w: Materiały Międzynarodowej Konferencji Urban Landscape Renewal (ULAR), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 187-199.
 28. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Diversity of Urban Space and Identity of a City; Structure Scheme, in: Signs of Tradition in Architecture, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, pod redakcją T. Drewniaka i J. Rabieja, Nysa 2008, p.69-79.
 29. Teresa Bardzińska-Bonenberg, History of Urbanism in the Context of Urban Planning, w: Kształcenie urbanistów w Polsce, Rola urbanisty w programowaniu procesów rewitalizacji, Wydawnictwo Fundacji Twórców Architektury, Wydawnictwo Międzynarodowej Konferencji Charette, Poznań 2008, p. 61-67.
 30. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Architektura przemysłowa, technika, technologia – ich związki z architekturą modernistyczną pierwszej połowy XX wieku, w: Definiowanie Modernizmu, red. P. Marciniak, G. Klause, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008, s.119-130.
 31. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Romanian timber architecture, in: Bericht eine Studienreise Romanien, Gesselshaft Für Christlish-Jüdische Zusammenarbeit Recklinghausen E.V., Recklinghausen 2008, p. 88-96.