Lectures

Digitalized lectures available for students in Polish and English / Wykłady w formie prezentacji dostępne w języku polskim i angielskim

In Polish / w języku polskim:

 1. Seria wykładów z zakresu architektury starożytnej: Egipt, Mezopotamia, Grecja, Rzym.
 2. Seria wykładów z zakresu architektury wczesnochrześcijańskiej i romańskiej.
 3. Seria wykładów z zakresu architektury okresu gotyku w Europie.
 4. Seria wykładów z zakresu architektury okresu renesansu w Europie.
 5. Seria wykładów z zakresu architektury baroku w Europie.
 6. Seria wykładów z zakresu architektury klasycyzmu w Europie.
 7. Seria wykładów z zakresu architektury XIX wieku w Europie i Ameryce.
 8. Seria wykładów z zakresu architektury XX wieku w Europie i Ameryce.
 9. Seria wykładów o architekturze drewnianej w Polsce i wybranych krajach.
 10. Seria wykładów o architekturze wernakularnej.
 11. Seria wykładów: Historia ogrodów i zielonych przestrzeni publicznych.

Seria wykładów: Historia ogrodów i zielonych przestrzeni publicznych /
Series of lectures on History of Architectural Conservation / blok wykładów Historia konserwacji architektury:

Wykład 1.: Wstęp polska lista zabytków w UNESCO,

Wykład 2.: Terminologia konserwatorska z zakresu architektury i urbanistyki,

Wykład 3.: Historia kształtowania i rozwoju ochrony dziedzictwa: koniec XVIII, XIX, początek XX wieku

Wykład 4.: Historia kształtowania i rozwoju ochrony dziedzictwa – czasy modernizmu i obecnie

Wykład 5.: Historia ochrony dziedzictwa architektonicznego w Polsce

Lectures in English / Wykłady w języku angielskim:

Series of lectures on Timber Architecture / blok wykładów na temat architektury drewnianej:

Lecture 1.: Vernacular Architecture,

Lecture 2.: Introduction – timber construction and details,

Lecture 3.: Polish peasant houses,

Lecture 4.: Polish wooden churches of different religions,

Lecture 5.: Wooden production buildings and devices,

Lecture 6.: Timber architecture in China.

Series of lectures on history of Polish architecture / blok wykładów na temat historii architektury polskiej

Lecture 1.: Polish Romanesque architecture,

Lecture 2.: Polish Gothic architecture,

Lecture 3.: Polish Renaissance architecture,

Lecture 4.: Polish Baroque architecture,

Lecture 5.: Polish Classicistic architecture.

Selected lectures in English / wybrane wykłady w języku angielskim

History of Poznan for foreign students,

History of gardens and green public spaces.