Conferences

Selected conference presentations / Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach

 1. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Polish Timber Constructions – the impact of not seismic locations, Scientific Seminar and Workshop on National Park Planning: National Park Design in Northern China, Shenyang 7-11. 10. 2018., Liaoning Urban & Rural Construction & Planning Design Institute in Shenyang, 2018., referat wygłoszony na sesji plenarnej.
 2. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Fortifications of Polish Medieval Cities – Circle as an Ideal Form, Scientific Seminar and Workshop on National Park Planning: Landscape architecture, Identity and Cultural Heritage in West Zone China, Xian, 12
  -18. 10.2018. Liaoning Urban & Rural Construction & Planning Design Institute in Shenyang, referat wygłoszony na sesji plenarnej.
 3. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Cultural Landscape Management Problems, Scientific Seminar and Workshop on National Park Planning: Landscape architecture, Identity and Cultural Heritage in West Zone China, Chengdu, 19–23. 10. 2018., Liaoning Urban & Rural Construction & Planning Design Institute in Shenyang, referat wygłoszony na sesji plenarnej
 4. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Contemporary Vernacular Architecture in Europe, Conference on Contemporary Architecture in China, 23. 10. 2018., Beijing Technical University, referat wygłoszony na sesji plenarnej.
 5. Bardzińska-Bonenberg T., Bączkowska M., Beauty of historic urban centres – evolution in conservation theory, I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna “Beauty in Architecture – Tradition and Contemporary Times” 6-7.06.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa, wygłoszenie referatu na sesji plenarnej T. Bardzińska-Bonenberg
 6. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Dzieło Architektury – pomiędzy intuicją a racjonalizmem, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechhnika Krakowska, Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury, Kraków, 23 – 24 listopada 2018r., referat wygłoszony na sesji plenarnej.
 7. Bardzińska-Bonenberg T., Przekształcenia form istniejących budowli i budynków wynikające z nowych potrzeb i możliwości technicznych, Nowyje technologii i innowacji w architekturze, 26-27 kwietnia 2017, organizowanej przez Wydział Architektury Białoruskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu w Mińsku, referat wygłoszony na sesji plenarnej.
 8. Bardzińska-Bonenberg T., Program rewitalizacji Poznańskiej Śródki – błędy administracji miasta a inicjatywy mieszkańców, V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Prezydenta Miasta Nowego Sącza: Środowisko Miejskie. Inteligentny model współpracy: Uczelnia, Samorząd, Biznes, Nowy Sącz, 20-21.10.2017., wygłoszenie referatu na sesji plenarnej.
 9. Bardzińska-Bonenberg T., Architektura a mebel – krzesła włoskie drugiej połowy XX wieku, wygłoszenie, XLV Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE’2017, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Inspekcja Pracy, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Karpacz, 25-28. 09.2017., wygłoszenie referatu na sesji plenarnej.
 10. Bardzińska-Bonenberg T., Timber Architecture in Eastern Poland – tradition of Plank Construction and Stove Building, Seminarium naukowo-praktyczne, “Gradostroitielnye iskustwo: tradycji i innowacji”, organizowanego przez Wydział Architektury Białoruskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu w Mińsku, 18-21.07.2017., referat wygłoszony na sesji plenarnej.
 11. Bardzińska-Bonenberg T., Cultural Landscapes and Their Reference to the Local Architectural Tradition, at: Scientific Seminar and Workshop on National Park Planning, Ist part “Landscape Design in Cold Zones of Northern China” – Shenyang, 03. – 07. 10. 2017., referat wygłoszony na sesji plenarnej.
 12. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Liu Shoufang, Mokradła Panjin – projekt rozwoju parku krajobrazowego / Panjin Wetland Restoration Project – Landscape Park Development, VI Konferencja z cyklu: Terra Pisdrensis. Dawniej i dziś: człowiek a krajobraz, Pyzdry, 13. 05. 2017, wygłoszenie Teresa Bardzińska-Bonenberg.
 13. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Przekształcenia form istniejących budowli i budynków wynikające z nowych potrzeb i możliwości technicznych, referat wygłoszony na konferencji, Nowyje technologii i innowacji w architekturie, 26-27. 04. 2017, Wydział Architektury Białoruskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu w Mińsku.
 14. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Shoufang Liu, Chiny, Scenic Historic Landscape Areas as an element of world heritage protection; Parki krajobrazowo-kulturowe jako element ochrony światowego dziedzictwa, Ogólnopolska konferencja naukowa Projektowanie krajobrazu jako nieodzowna część ochrony środowiska przyrodniczego, Katedra Bioniki i Krajobrazu, Wydział Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 4-5. 11. 2016, wygłoszenie Teresa Bardzińska-Bonenberg.
 15. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Polskie modernistyczne obiekty przemysłowe z lat 1960-1970 dzisiaj, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji “Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku”, Warszawa, 17-18.11.2016.
 16. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Cultural landscapes in hot zones of the world, Scientific Seminar on National Park Planning, “Landscape Architecture: Identity and Energy Efficiency in High Temperature Zone of China”, Guangzhou, organizator: Liaoning Urban & Rural Construction & Planning Design Institute, Second Stage 12th to 18th September, referat plenarny.
 17. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Evaluation of cultural landscapes with reference to local architectural tradition – Liaoning Province, Scientific Seminar on National Park Planning “Landscape Design in Cold Zone of Northern China”, Shenyang, organizator: Liaoning Urban & Rural Construction & Planning Design Institute, Frist Stage 7th to 11th September, referat plenarny.
 18. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Agata Bonenberg, Ecclecticism of the 20th-century Tenement House Façades as a Reiterating Occurrence, wystąpienie plenarne na XV International Scientific Conference “Defining the Architectural Space– A House In A City – Properties Of An Architectural Thing”, organized by the Chair of Housing and Architectural Composition, Institute of Architectural Design, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, November 25th – 26th, 2016, wygłoszenie Bardzińska-Bonenberg T.
 19. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Zmiany nazw ulic – o budowie i dekonstrukcji tożsamości miasta, wystąpienie plenarne, V Konferencja z cyklu: Królewskie miasto Pyzdry na dawnych mapach. Nadwarciański Park Krajobrazowy, Temat konferencji: Terra Pisdrensis. Dawniej i dziś: Tożsamość miejsca, Pyzdry, 21 maja 2016 roku.
 20. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Poznańska Śródka – granice fizyczne i mentalne w mieście, wystąpienie na sesji plenarnej, Ogólnopolska Konferencja Architektoniczna “Synergia w architekturze” 10-11 marca 2016 Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
 21. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Psychofizyczne uwarunkowania ewolucji miejsca zamieszkania w Szanghaju w 2 poł. XIX i pierwszych dekadach XX w., wygłoszenie referatu na sesji plenarnej, XLIII Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE’2015, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Inspekcja Pracy, Karpacz, 19. 09 – 24. 09. 2015.
 22. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Games of History and Politics – Architecture of Great Chinese Cities: Shanghai, wygłoszenie referatu na sesji plenarnej, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, Definiowanie przestrzeni architektonicznej – gry i zabawy architektury, Kraków 27 – 28 11. 2015.
 23. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Architectural Form and Space Awareness in Arts’ Students Education, at First International Seminar on Didactic Programme of the Fine Arts College of Shanghai Normal University and the Faculty of Architecture and Design of University of Arts in Poznan, Top Overseas Course Teaching, 18th May 2015.
 24. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Modern Architecture as a Landscape for Contemporary Arts Performance, at: Second International Outdoor Seminar the Fine Arts College of Shanghai Normal University, Top Overseas Course Teaching, 25th May 2015.
 25. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Psychofizyczne uwarunkowania form urbanistycznych – znaczenie koła i okręgu, plenarny, XLII Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE’2014, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Państwowa Inspekcja Pracy, Karpacz, 22. 09 – 25. 09. 2014.
 26. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Hutong stary i hutong nowy – problemy modernizacji zabytkowej zabudowy mieszkaniowej w Pekinie, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Nowoczesność w architekturze, Rybnik 2014.
 27. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Nazwa i miejsce w przestrzeni miasta, Международная научно-практическая конференция 19-20. 02.2015. Białoruski Narodowy Techniczny Uniwersytet, Mińsk.
 28. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Традиция и инновация в древней и современной архитектуре – исторический аспект, referat wygłoszony na Międzynarodowej naukowo-technicznej konferencji “Architektoniczna spuścizna i współczesność”, na Wydziale Architektury Białoruski Narodowy Techniczny Uniwersytet, Mińsk, 24.04. – 25.04. 2014,
 29. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Poznań, postindustrialne tereny i budowle poprzemysłowe z XIX w. w centrum miasta, wystąpienie, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przyszłość miast – miasta przyszłości, Future of the cities – cities of the future, 23-24.05. 2014, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
 30. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Enklawy dawnego sposobu mieszkania – najstarsze osiedla w dzisiejszym Poznaniu, wystąpienie: Nowoczesność w architekturze VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Panel Warsztatowy 20-21 czerwca 2013, Katedra Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 31. Teresa Bardzińska-Bonenberg Armenia. Średniowiecze na skrzyżowaniu kultur, III Forum Architecturae Poloniae Medievalis, Instytut Historii Architektury i Konserwacji, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków, 22-23. 03. 2013.
 32. Teresa Bardzińska-Bonenberg, O gentryfikacji zabytkowych rejonów w Poznaniu, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przyszłość Miasta – Miasto Przyszłości, Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 20-21.04.2012.
 33. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Rewitalizacja dziś – działania inwestycyjne a aspekt społeczny, 4 Konferencja naukowa: Tożsamość Miasta w Dobie Globalizacji”, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Czerniejewo 26-27. 10. 2012.
 34. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Instytucje naukowe w adaptowanych obiektach zabytkowych, I Seminarium Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego i Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej p.t. Pałac hrabiów Chłapowskich w Turwi. Konserwatorskie i historyczne uwarunkowania adaptacji na siedzibę Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego, Turew, lipiec 2012.
 35. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Role of the Oldest Settlements in Creation of the Image of a Friendly City, ULAR The Urban Landscape Renewal, maj 2012.
 36. Teresa Bardzińska-Bonenberg, O niearchitektonicznej genealogii detali współczesnych budynków, XII Międzynarodowa Konferencja Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Detal architektoniczny dziś; Kraków, 23-24. 11.2012.
 37. Teresa Bardzińska-Bonenberg, To Strike Water From Rocks: Petra, Masada, Alhambra, konfer.: Sensitive approach to water in urban environment, Woda w krajobrazie miasta, Poznań 15-16.04.2011.

Guest lecturer in Polish and in English / Wykłady na zaproszenie – w języku polskim i angielskim

 1. Teresa Bardzińska-Bonenberg, visiting professor of Shanghai Normal University 10 May-10 June 2015, wykład dla studentów studiujących w języku angielskim (grupa poszerzona): Romanesque architecture in Germany, France, England Italy and Poland.
 2. Teresa Bardzińska-Bonenberg, visiting professor of Shanghai Normal University 10 May-10 June 2015, wykład dla studentów studiujących w języku angielskim (grupa poszerzona): Gothic in Germany, France, England Italy and Poland.
 3. Teresa Bardzińska-Bonenberg, visiting professor of Shanghai Normal University 10 May-10 June 2015, wykład dla studentów studiujących w języku angielskim (grupa poszerzona): Castles and cities in Medieval Europe.
 4. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miast: Chiny, Wielka Brytania, USA, Polska, referat plenarny na Konferencji Kijów – Czernihów p.t. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na terenie Ukrainy, organizatorzy: Politechniki w Czernihowie i Kijowie, Agencja Molotok w Czernihowie, Czernihów (Ukraina), luty 2013.
 5. Teresa Bardzińska-Bonenberg, O gentryfikacji zabytkowych dzielnic mieszkaniowych, wykład w Instytucie: Чернігівським Державним Інститутом Економіки i Управління b Чернігові (Ukraina), Czernihów luty 2013.
 6. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Program nauczania architektury i możliwości wymiany studentów i pracowników w ramach współpracy, przy wsparciu unijnych funduszy, wykład w Instytucie: Чернігівським Державним Інститутом Економіки i Управління b Чернігові (Ukraina), Czernihów lipiec 2013.
 7. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Landscape park – scientific, educational and touristic aspects of its role, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 8. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Buffer zones and transportation according to the size of the Park and its’ programme, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 9. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Communities, local organizations and volunteers’ contribution to organization and upgrading quality of the services within the Park, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 10. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Presentation of the youngest national park “Ujście Warty” in Poland, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 11. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Technical heritage: dams, channels, mills – exposition of local technology in situ exemplified by national park “Ujście Warty” in Poland, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 12. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Water exposition and forms in built-up environment in historical and contemporary cities in Europe, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 13. Teresa Bardzińska-Bonenberg, History of urban development of Poznan – a model of growth and formation of a Central European city, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 14. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Protected green spaces and gardens used for recreation throughout historical development in Europe, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 15. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Contemporary green spaces and gardens used for recreation in Europe – several cases to discuss the problem, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 16. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Ancient water systems in extremely difficult climatic locations: Jordaan, Israel and Spain, wykład w: Liaoning Urban & Rural Constructions & Planning Design Institute, Shenyang, Chiny, 2013.
 17. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Rozwój przestrzenny Poznania od średniowiecza do współczesności – referat na Konferencji Rozwoju Przestrzennego Miasta Poznania z okazji wystawy fotograficznej “La Defense a Poznan”, UM Poznań, 02.09.2012.
 18. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Teatr Polski – architektura i urbanistyka, referat wygłoszony na sesji naukowej: Trakt królewsko-cesarski, (24. 04.2010.) organizowanej przez Centrum Turystyki Kulturowej “TRAKT” w Poznaniu a okazji 135 rocznicy otwarcia tej budowli.
 19. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Architektura bez architekta jako inspiracja współczesnych realizacji, KDWA – Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury, Szczyrk 2010.
 20. Teresa Bardzińska-Bonenberg, History of Gardens and Open Spaces, Technische Universitat Dresden, Denkmal Akademie, Gorlitz, 02. 2008.
 21. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Workers’ settlements in Upper Silesia in 19th and 20th centuries, Technische Universitat Dresden, Denkmal Akademie, Gorlitz, 03. 2007.